Despre noi


Noi credem în educația și socializarea copiilor prin interacțiune.

Indiferent dacă aveți un copil de 1 an sau de 5 ani, ne angajăm să îi oferim atenția și îngrijirea pe care le merită și îl vom ajuta să își dezvolte abilitățile.

Creșa ''Mica Sirenă'' , va funcționa ca ordonator terțiar de credite, cu personalitate juridică, în Aleea Emil Racoviță, nr. 2B, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.


ln conformitate cu Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în îndeplinirea scopului lor, creșele, realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.


Creșa ''Mica Sirenă" funcționează în baza:

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăHotărârii Consilului Local Sector 4 Nr. 211/30.12.2021 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăLegea Nr. 1/2011

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.U.G. Nr. 100/2021

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.M.S. Nr. 1456/2020

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.M.S. Nr. 1885/2021


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăRegulament de Organizare și Funcționare al Creșei "Mica Sirena"

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăRegulament Intern al Creșei "Mica Sirena"


Creșa ''Mica Sirenă'' funcționează în Aleea Emil Racoviță, nr. 2B, Sector 4, București.


Capacitatea creșei este de 200 locuri.


Conducerea creșei este asigurată de către Doamna Director Negoiță Gheorghița.

Date contact:

E-mail: contact@cresamicasirena.ro

Telefon: 0371360124